• https://www.facebook.com/alidongel2001@yahoo.com
 • https://plus.google.com/google.com/+AliDÖNGEL/posts
 • https://www.twitter.com/@AliDONGEL
      Çözüm Eğitim Öğretim Bilişim ve İletişim Hizmetleri
Bil-Koop Bilgisayar Kursu 
Öğretime Başlama İzni: 17.10.1985/12375
    Telefon: 0 (312) 433 0 397
Faks: 0 (312) 433 0 389 
      E-mail: info@cozumegitim.net

Autocad ve Solidworks


Kimler Katılabilir: 
En az ön lisans mezunu ve temel bilgisayar kullanım becerilerine sahip olan bireyler için hazırlanmıştır.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

Sürekli büyüyen ve gelişen bilişim sektöründe kurumsal kaynak planlama sistemleri ve veri analizi önemli bir yere sahiptir. Kurumsal kaynak planlama sistemleri ile finans, muhasebe, İK (İnsan Kaynakları), satış, pazarlama, lojistik ve üretim gibi alanlarda tüm iş süreçleri kontrol edip yönetilebilir ve tüm birimlerin entegre çalışması sağlanabilir. Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri tüm dünyada ve ülkemizde ERP (Enterprise Resource Planning) sistemleri olarak geçmektedir. Bu alanda yeterli donanıma sahip eleman ihtiyacı her geçen yıl artmaktadır. Bu nedenle sürekli büyüyen ve gelişen sektörde her geçen gün daha fazla sayıda ve daha kalifiye 2 kurumsal kaynak planlama sistemleri (ERP) eğitimi almış elemana ihtiyaç duymaktadır. Kurs programı, lisans eğitimlerini destekleme yoluyla kursiyerlerin kurumsal kaynak planlama sistemleri kullanarak veri analizi ve raporlama yapabilen, problemlere çözümler üretebilen, bilişim teknolojilerini etkin kullanabilen elemanlar olarak yetişmelerini amaçlamaktadır. Kursu başarıyla tamamlayanlar firmaların üretim, bilişim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi vb. birimlerinde istihdam edilebilirler.

PROGRAMDA YER ALAN KONULAR

 1. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMLERİNE GİRİŞ
 2. ERP SİSTEMİ İLE STOK YÖNETİMİ İŞLEMLERİNİ YAPMA 
 3. ERP SİSTEMİ İLE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
 4. ERP SİSTEMİ İLE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 
 5. ERP SİSTEMLERİ İLE MUHASEBE KAYITLARININ RAPORLANMASI
 6. ERP SİSTEMLERİ İLE DIŞ TİCARET UYGULAMALARI 
 7. ERP SİSTEMLERİ İLE İNSAN KAYNAKLARI İŞLEMLERİ 
 8. ERP SİSTEMİ İLE SATIŞ PAZARLAMA İŞLEMLERİ
 9. YAZILIM GELİŞTİRME
 10. ARA YÜZ TASARIMI
 11. VBA İLE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA (OOP)
 12. VERİ TABANI YAZILIMI VE DONANIM ALTYAPISI 
 13. DONANIM ALTYAPISININ SEÇİMİ 
 14. VERİ TABANI KURULUM VE KONFİGÜRASYONU
 15. PROGRAMLARIN KURULUMU VE KONFİGÜRASYONU 
 16. VERİ TABANI GÜVENLİK POLİTİKALARI
 17. VERİ TABANI GÜVENLİK STANDARTLARININ HAZIRLANMASI VERİ TABANI YEDEKLEME POLİTİKALARI  VERİ TABANI TASARLAMA  VERİTABANINDA HATA YÖNETİMİ
 18. AĞ TABANINDA TABLO İŞLEMLERİ
 19. VERİTABANINDA PROGRAMLAMA 
 20. VERİTABANI OTOMASYONU
 21. VERİ TRANSFER İŞLEMLERİ 
 22. VERİ ANALİZİ İŞLEMLERİ 
 23. RAPORLAMA İŞLEMLERİ VE İLİŞKİSEL TABLOLAR
 24. OLASILIK VE ÇÖZÜMLEME İŞLEMLERİ 1
 25. SAYFA AYARLARI VE YAZDIRMA İŞLEMLERİ 
 26. VERİ TABANI TEMEL KAVRAMLARI
 27. VERİ İŞLEME DİLİ (DML) İLE VERİ TABANI TASARLAMA
 28. VERİ TANIMLAMA DİLİ (DDL) İLE VERİ TABANINDA SORGULAR 
 29. VERİTABANINDA PROGRAMLAMA 
 30. SİSTEMLERİ VERİ TABANI İLE RAPORLAMA İŞLEMLERİ 
 31. BULUT BİLİŞİM VE WEB TABANLI ERP MİMARİSİ
 32. BULUT TABANLI İŞ ANALİZİ 
 33. İŞ ZEKÂSI ÇÖZÜMLERİ
 34. İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 
 35. KURUMSAL İLETİŞİM
 36. ETİK YAZILIM KULLANIMI
 37. FİNANSAL BİLGİ VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ERP – KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA MODÜLLERİ


En çok kullanılan temel erp modülleri;

1 – Malzeme (Stok) Yönetimi
2 – Satış ve Dağıtım Yönetimi
3 – Kalite Yönetimi
4 – İnsan Kaynakları Yönetimi
5 – Finans Yönetimi
6 – Üretim Planlama ve Kontrol Yönetimi
7 – Tedarik Zinciri Yönetimi
8 – Satın Alma Yönetimi
9 – CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi
10 – Proje Yönetimi


1) Malzeme (Stok) Yönetimi


Satın alınan malzemelerin depoya girişinden, ürün olarak müşteriye satılmasına kadar olan stok süreçlerini kapsamaktadır. Kurum bünyesinde bulunan stoklara ait bilgileri toplayan, işleyen ve raporlayan bir sistemdir.

2) Satış ve Dağıtım Yönetimi

Müşteriden mamül siparişlerinin alınıp; üretimden teslimine kadar olan süreci kapsamaktadır.

3-) Kalite Yönetimi

Kalite sertifikasyonunun gereksinim duyacağı tüm takip adımlarının izlenmesini ve yönetilmesini kapsamaktadır. Kalite standartlarına aykırı tüm kalemlerin sistem tarafından takip altına alınması ve gereken durumlarda reddedilmesi ve ardından hata düzeltici çalışma formlarının hazırlanması işlemleri bu modül üzerinde gerçekleştirilmektedir.

4) İnsan Kaynakları Yönetimi

Çalışan personellerin işe alınımlarından kariyer planlamasına ve eğitim çizelgelemesine kadar modern insan kaynakları yaklaşımlarının tüm stratejik noktalarını kapsamaktadır.

5) Finans Yönetimi

Finansal hareketlerin, borç ve alacak takibinin, vadeli işlemlerin takip ve kayıt edildiği bir yönetim modülüdür. Bu modülde genel muhasebeden bütçelendirmeye, sabit kıymetlerden maliyet muhasebesine kadar tüm finansal operasyonları kapsamaktadır.

Birçok ERP firması finans yönetimini genel muhasebe ve maliyet muhasebesi olarak ayrı ayrı ele almaktadır ve buna göre geliştirmektedirler.

6) Üretim Planlama ve Kontrol Yönetimi

Pazarın gereksinimleri ile müşterilerin siparişlerini en uygun şekilde üretimi planlamayı, izlemeyi, maliyetlendirmeyi ve kontrol etmeyi kapsamaktadır. Daha geniş anlamda satış ve operasyonların planlanması, kısıtlamalara dayalı planlama, malzeme kaynak planlaması, üretim kontrolü, talep yönetimi, devam eden işlerin yönetimi ve kapasite planlaması faaliyetleri gerçekleştirilir.

7) Tedarikçi Yönetimi

Şirket içi, şirket dışı ve şirketler arası minimum stokla zincir içindeki bütün katılımcıların arasında anında bilgi akışı, lojistik zinciri, uygulamaya hızlı geçiş, kapasitelerden en iyi şekilde yararlanma ve çabuk reaksiyon olanakları bu modül çerçevesinde sağlanmaktadır.

8) Satınalma Yönetimi 

İşletmeye  bölümlerden gelen malzeme gereksinim taleplerinin belirlenmesi,  satıcı firmaya bildirilmesi, takip edilmesi ve teslim alınması süreçlerini kapsamaktadır. İşletmenin yapacağı tüm envanter, hizmet alınları ile yapılacak giderleri ve bunların sonuçlarını eş zamanlı takip eden bir yönetim bileşenidir. Bu bileşen sipariş, finansman ve genel muhasebe modülleri ile gerçek zamanlı (eş zamanlı) çalışmaktadır.

9) CRM – Müşteri İlişkileri YönetimiMüşterilere yönelik teklif ve kararların büyük bir esneklik ve müşterilerle etkileşimli ilişki içinde yönetilmesine olanak sağlamaktadır. Müşterilerle ilişkileri ilgilendiren faaliyetlerin tek elden planlanmasını ve organize edilmesini sağlayarak planlama ve organizasyon hatalarından kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliklerini en aza indirgemeyi hedeflemektedir.10) Proje Yönetimi

Proje tipi iş yapan firmalar için geliştirilmiş olan bir yönetim modülüdür. Projeye ait tüm faaliyetler, belgeler, satın alımlar, maliyetler ve kaynaklar proje yönetimi bileşeni ile takip edilir. Muhasebe ve finans bileşeni ile entegre çalışmaktadır.

Projeye ilişkin her türlü planlanan ve gerçekleşen maliyetler kolaylıkla belirli proje adı altında kayıt altında tutulmaktadır.

Aşağıdaki limnten 30.09.2018 tarihinde indirilmiştir.

file:///C:/Users/Ali/Desktop/Kurumsal%20Kaynak%20Planlama%20(%20ERP)%20Mod%C3%BClleri%20-%20K%C4%B1saca%20Tan%C4%B1t%C4%B1m.html
n11
iconte 2019
             

YAYINLARIMIZ
 işkur2
Çözüm Belgelendirme

Reşat Hoca Fizikçi
MTA
Microsoft-2