• https://www.facebook.com/alidongel2001@yahoo.com
  • https://plus.google.com/google.com/+AliDÖNGEL/posts
  • https://www.twitter.com/@AliDONGEL
      Çözüm Eğitim Öğretim Bilişim ve İletişim Hizmetleri
Bil-Koop Bilgisayar Kursu 
Öğretime Başlama İzni: 17.10.1985/12375
    Telefon: 0 (312) 433 0 397
Faks: 0 (312) 433 0 389 
      E-mail: info@cozumegitim.net

Web ve Mobil Programlama


WEB PROGRAMCILIĞI  KURSU
DENEMEWEB PROGRAMCILIĞI KURSU DERS İÇERİĞİ 
 

1. YAZILIM KURULUMU

   1.1. Web Sunucusu Kurulumu

   1.2. .NET Yazılımı Kurulumu

   1.3. .NET Yazılımının Özellikleri ve Avantajları

   1.4. İnternet Uygulamalarında İşleyiş Modelleri

      1.4.1. İstemci Taraflı (Client-Side) Kodlama

      1.4.2. Sunucu Taraflı (Server-Side) Kodlama

      1.4.3. Bağlantısızlık ve Olay Yönlendirmeli (Eylem Yönelimli, Event Driven)

      Programlama

   1.5. ASP.NET Sayfalarının Çalıştırılması

      1.5.1. Web Sunucusu Yönetimi

      1.5.2. Sanal Dizin (Virtual Directory)

2. ASP.NET SAYFA YAPISI

   2.1. Türkçe Karakterler

   2.2. Sayfa Yapısı

   2.3. ASP.NET Sayfa Elemanları

      2.3.1. Sayfa Bildirimleri Bölümü

      2.3.2. Kod bildirim bloğu

      2.3.3. HTML Sayfa Bildirimleri ve HTML Etiketleri

      2.3.4. Kod Çalıştırma Bloğu

      2.3.5. Web Formu ve Web Kontrolleri

   2.4. Kodu Alt Satırdan Devam Ettirme

   2.5. Program Kodlarına Açıklamalar Eklemek

3. PROGRAMLAMA DİLİ

   3.1. VB.NET Programlama Dili

   3.2. Değişkenler (Variables)

      3.2.1. Tam Sayı Veri Tipleri

      3.2.2. Ondalık Sayı Veri Tipleri

      3.2.3. String Veri Tipi

      3.2.4. Char Veri Tipi

      3.2.5. Date Veri Tipi

      3.2.6. Boolean Veri Tipi

   3.3. Değişken Tanımlama (Değişken Bildirimi)

   3.4. Değişken İsimlendirmede Dikkat Edilecek Noktalar

   3.5. Değişkenlere Değer Atama

   3.6. Değişken Tip Dönüşümü

   3.7. Dizi (Array) Değişkenler

   3.8. Sabitler (Constants)

   3.9. İşleçler (Operatörler)

4. KONTROL DEYİMLERİ

   4.1. Kontrol Deyimleri

      4.1.1. If..Then Deyimi

      4.1.2. If..Then..Else Deyimi

      4.1.3. Else if Deyimi

      4.1.4. Select Case Deyimi

5. DÖNGÜ DEYİMLERİ

   5.1. Döngü Deyimleri

      5.1.1. For..Next Deyimi

      5.1.2. For Each Deyimi

      5.1.3. While..End While Deyimi

      5.1.4. Do While..Loop Deyimi

      5.1.5. Do Until..Loop Deyimi

6. ALT PROGRAMLAR

   6.1. Alt Programlar

   6.2. Fonksiyonlar

7. WEB FORMLARI

   7.1. Sınıf (Class)

   7.2. Nesne (Object)

   7.3. Ad Alanı (Namespace)

   7.4. Kalıtım (Inheritance)

   7.5. ASP.NET Bildirimleri

   7.6. Web Formları

   7.7. Olaylar (Events)

   7.8. Olay İşleme Programı (Event Handler)

   7.9. Web Formun Sunucuya Postalanması

   7.10. IsPostBack

   7.11. Görünüm Durumu (ViewState)

   7.12. ASP.NET Web Sitesini Yapılandırma

   7.13. Durum Yönetimi

8. WEB FORM ELEMANLARI

   8.1. ASP.NET Sitesi Oluşturma

   8.2. Web Form Oluşturma

   8.3. Web Forma Kontrol Ekleme

   8.4. Sayfayı Kaydetme

   8.5. Web Form Elemanları (Sunucu Kontrolleri)

   8.6. HTML Sunucu Kontrolleri

   8.7. Web Sunucu Kontrolleri

      8.7.1. Label

      8.7.2. TextBox

      8.7.3. Button

      8.7.4. LinkButton

      8.7.5. CheckBox

      8.7.6. CheckBoxList

      8.7.7. DropDownList

      8.7.8. ListBox

      8.7.9. RadioButton

      8.7.10. RadioButtonList

      8.7.11. Table, TableRow,TableCell

      8.7.12. Literal

      8.7.13. Panel

      8.7.14. AdRotator

      8.7.15. Calendar

      8.7.16. HyperLink

   8.8. Geçerlilik Sunucu Kontrolleri

9. ADO.NET

   9.1. Veri (Data)

   9.2. Veri Kaynağı (Data Source)

   9.3. Veritabanı Kavramları

   9.4. SQL (Structured Query Language)

      9.4.1. SELECT Deyimi

      9.4.2. INSERT Deyimi

      9.4.3. UPDATE Deyimi

      9.4.4. DELETE Deyimi

   9.5. ADO.NET ve Veritabanları

      9.5.1. .NET Veri Sağlayıcısı (.NET Framework Data Provider)

      9.5.2. Veri Seti (DataSet)

   9.6. Veri Kaynağı Kontrolleri (Data Source Controls)

      9.6.1. AccessDataSource

10. XML

   10.1. XML Dili

   10.2. HTML ile XML Arasındaki Farklar

   10.3. XML Söz Dizimi (Syntax) Kuralları

   10.4. XML Ad Alanları

   10.5. XML Schema (XML Şema)

   10.6. XSL (Extensible Stylesheet Language)

   10.7. XPATH (XML Adresleme Dili)

   10.8. XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations)

   10.9. XML DOM (Document Object Model)

   10.10. XML Belgelerinin İşlenmesi

   10.11. XML Belgeleri Yazma

   10.12. XML Belgelerini Okuma

      10.12.1. XML DOM Kullanma

      10.12.2. XPathNavigator Kullanma

      10.12.3. XML Belgesinde Arama

      10.12.4. XmlTextReader Nesnesini Kullanma

   10.13. XSL ile XML Verilerini Görüntüleme

      1.13.1. XslCompiledTransform Kullanma

      1.13.2. XML Kontrolünü Kullanma

   10.14. XML Veri Bağlama

      10.14.1. Hiyerarşik Olmayan Bağlama

      10.14.2. TreeView ile Hiyerarşik Bağlama

   10.15. XML’den DataSet’e Veri Çekme

11. WEB SERVİSLERİ

   11.1. Web Servisleri

   11.2. Web Servislerini Bulma

   11.3. Web Servisini Tanımlama

   11.4. Mesaj Biçimi

   11.5. Web Servisi Çalışma Sistemi

   11.6.  Bir Web Servisi Oluşturma 


 MEB ONAYLI Web ve Mobil Programlama Kurs Programı

 

 

n11
iconte 2019
             

YAYINLARIMIZ
 işkur2
Çözüm Belgelendirme

Reşat Hoca Fizikçi
MTA
Microsoft-2