• https://www.facebook.com/alidongel2001@yahoo.com
  • https://plus.google.com/google.com/+AliDÖNGEL/posts
  • https://www.twitter.com/@AliDONGEL
      Çözüm Eğitim Öğretim Bilişim ve İletişim Hizmetleri
Bil-Koop Bilgisayar Kursu 
Öğretime Başlama İzni: 17.10.1985/12375
    Telefon: 0 (312) 433 0 397
Faks: 0 (312) 433 0 389 
      E-mail: info@cozumegitim.net

Mesut ÜNLÜ

                                                   

Doğum Tarihi             : 13.02.1968

Medeni Durum           : Evli

Uyruk                         : T.C.

Askerlik                       : Emekli Asker (Muhabere (OBİ) Yarbay)

 EĞİTİM BİLGİLERİ 

Doktora

Gazi Üniversitesi-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,

(Not: 91,18/100); (Eylül 2010 tarihinden itibaren devam ediyor. Ders ve yeterlik aşaması tamamlandı, tez aşaması devam ediyor. Tez konusu: E-öğrenme stratejileri öğretiminin akademik başarıya katkıları ve literatüre kavram olarak kazandırılması)

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, (Not:88/100,)- 09/2003 – 06/2007

Uzmanlık Alanları: Web Tabanlı Eğitim, Buluş Yoluyla Öğrenme-Öğretme (Discovery Learning), Problem Çözme, Probleme Dayalı Öğrenme, Öğrenme Stratejileri Öğretimi

OBİ Kursu

ODTÜ – Bilgisayar Mühendisliği, 10.11.1997-15.10.1998

Lisans

Kara Harp Okulu – Yönetim, Sevk ve İdare (Not: 2,803/4.00), 09/1986-08/1990
Uzmanlık Alanları: Liderlik

 

İŞ DENEYİMİ (Tam Zamanlı)  

 

Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemleri

Pozisyon:

İletişim ve Ağ İşletim Subaylığı

09/2000 – 02/2006

İş tanımı:

- MSB.lığının geniş alan ağı ve yerel alan ağlarının yönetilmesi, işletilmesi.

- TSK Mali Yönetim Bilgi Sisteminin proje subaylığı. (Oracle DBMS üzerinde çalışan sistem, 2000-2005 yılları arasında kullanılmıştır.)

- TSK Mali Yönetim Sistemi proje subaylığı.(Söz konusu bilgi sistemi SAP üzerinde çalışmaktadır.)

Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemleri

Pozisyon:

Bilgi Sistemleri Proje Subaylığı

09/2005 – 12/2006

İş tanımı:

- MSB.lığı bünyesinde kullanılan küçük, orta ve büyük ölçekli bilgi sistemleri projelerinin bütçeleme safhasından, gerçekleştirilmesi safhasına kadar tüm aşamaları içeren projelendirme faaliyetlerinin yönetimi.

Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemleri

Pozisyon:

Bilgi Sistemleri Plan Proje Şubesi Müdürlüğü

12/2006 – 07/2007

İş tanımı:

- MSB.lığı bünyesinde kullanılan küçük, orta ve büyük ölçekli bilgi sistemleri projelerinin bütçeleme safhasından, gerçekleştirilmesi safhasına kadar tüm aşamaları içeren projelendirme faaliyetlerinin yönetimi.

K.K.K.lığı Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Bilgi Sistemleri İşletme Kısmı

Pozisyon:

Kısım Amiri

07/2007 – 02/2010

İş tanımı :
-
Tümen K.lığının geniş alan ağı ve yerel alan ağlarının işletilmesi.

- Tümen K.lığının etki alanının (Domain Controller) yönetilmesi.
- Tümen K.lığının sunucu sistemlerinin (dosya, ftp, web, sgl) yönetilmesi.
- Tümen K.lığının F/O altyapı üzerinde çalışan güvenli İnternet sistemlerinin kurulması ve işletilmesi.

 İŞ DENEYİMİ   

Bilkoop Bilgisayar Kursu ve Çözüm Eğitim Kurumları

Pozisyon:

İşletim Sistemleri Öğretmenliği

06/2004-03/2005

İş tanımı: Bilgisayar İşletmenliği kursu kapsamında işletim sistemleri ve ofis uygulamaları eğitimi verilmesi.

Gazi Üniversitesi Vakfı Gazi Koleji

Pozisyon:

Proje Danışmanı

10/2010-2/2011

İş tanımı: TÜBİTAK Bilimi Destekleme Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen öğrenci projeleri kapsamında bilgisayar uygulamaları konusunda öğrenci projelerine danışmanlık verilmesi.

Bilkoop Bilgisayar Kursu ve Çözüm Eğitim Kurumu

Pozisyon:

Bilgisayar Programlama Öğretmenliği

06/2011-10/2011

İş tanımı: İŞKUR Gn.Md.lüğü tarafından organize edilen ve üniversite mezunu gençlerin meslek edinmesi için düzenlenen "Bilgisayar Programcılığı Eğitimi" kapsamında 28 öğrenciye C, C++ ve Visual Basic programlama dilleri eğitimi verilmesi.

 

 

KURS / SERTİFİKA BİLGİSİ  

 

ORACLE, Introduction to Oracle: SQL, PL/SQL (03/2001)

MICROSOFT, Microsoft .Net Teknolojileri Eğitimi (10/2001)

ORACLE, Oracle 9i Forms Developer: Build İnternet Applications (11/2002)

ORACLE, Oracle 9i Reports Developer: Build reports (01/2003)

HP, Managing Eva Storage, (09/2004)

HP, HP-Unix System and Network Administration (12/2004)

CISCO, CCNA 1-Networking Basics (11/2007)

CISCO, CCNA 2-Router and Routing Basics (11/2007)

CISCO, CCNA 3-Switching Basics and İntermediate Routing (11/2007)

CISCO, CCNA 4-WAN Techonologies (11/2007)

 BİLGİSAYAR BİLGİSİ  

 > Bilgisayar İşletimi

Microsoft İşletim Sistemleri,

Microsoft Office Uygulamaları (Word, Excel, Power-Point, Access, Project, Front Page, Publisher, Visio vb.)

>Yazılım Geliştirme

Pascal, Borland Delphi 3-7 , Basic, Visiual Basic, SQL, C, C++, Alligator Flash

>Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

MySql, MS Access, MS SQL

  YABANCI DİL BİLGİSİ    

İngilizce

Okuma: İyi, Yazma: İyi, Konuşma: İyi

n11
iconte 2019
             

YAYINLARIMIZ
 işkur2
Çözüm Belgelendirme

Reşat Hoca Fizikçi
MTA
Microsoft-2